Yoga Atelier Raum

Kursplan

MONTAG

09:30 - 10:30 Uhr Mommy & Me Workout mit Simone

18:30 - 19:45 Uhr Ayurveda Yoga
mit Verena

20:00 - 21:00 Uhr Kundalini Yoga   
mit Anne

DIENSTAG

18:45 - 19:45 Uhr Mommy Time "Back to Shape"
mit Simone

20:00 - 21:15 Uhr 
NEU Yin Yoga
mit Annette

MITTWOCH

09:30 - 10:30 Uhr 
Morning Yoga
mit Verena

18:45 - 19:45 Uhr
Mommy Time Schwangerenyoga

mit Nadine

20:00 - 21:10 Uhr 
Vinyasa Yoga mit Nadine

DONNERSTAG

09:30 - 10:30 Uhr NEU Mommy & Me Workout mit Simone

10:45 - 11:45 Uhr
Mommy Time Schwangerenyoga

mit Simone

18:00 - 19:00 Uhr 
Simply Yoga
mit Nadine

19:15 - 20:15 Uhr 
Happiness Yoga
mit Nadine

10:00 - 11:00 Uhr Faszienyoga mit Marion

FREITAG